005/2020 – Οδηγία προς του ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και τις ελεγκτικές εταιρείες σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού (Covid-19)

      Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), δεδομένης της τρέχουσας συγκυρίας, εκδίδει την παρούσα οδηγία αναφορικά με τις δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19. Καθώς ο βαθμός αβεβαιότητας αναφορικά με την εξάπλωση του νέου κορωνοϊού Covid-19 παραμένει σημαντικός,[…]

004/2020 – Σημαντική ενημέρωση για τον Covid-19

Στο πλαίσιο της άμεσης και υπεύθυνης αντιμετώπισης του κορωνοϊού (Covid-19), που πλήττει παγκοσμίως τις περισσότερες χώρες, εφιστούμε την προσοχή σας στην προτεραιότητα της ΕΛΤΕ για την ασφάλεια των εργαζομένων της, των εργαζομένων στις εποπτευόμενες από αυτήν ελεγκτικές εταιρείες και των λοιπών συνεργατών της, αποφασίζει, έως την εξομάλυνση της υπάρχουσας κατάστασης, τα κάτωθι:

003/2020 – Έλεγχοι επενδυτικών σχεδίων από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες

Σε συνέχεια της υπ ́ αρίθμ. 022/27-12-2019 Ανακοίνωσης της ΕΛΤΕ,σύμφωνα με την οποία δημοσιευτήκαν οι υπουργικές αποφάσεις για τον καθορισμό του Διεθνούς Ελεγκτικού Προτύπου βάσει του οποίου θα διενεργούνται οι έλεγχοι για την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού νόμου από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστέςή ελεγκτικές εταιρείες, διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΥΑ 133829/24.12.2019:

001/2020 – Συνάντηση Ολομέλειας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ-CEAOB)

Στις 3 Μαρτίου 2020 πραγματοποιήθηκε η 12η Συνάντηση Ολομέλειας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ – CEAOB), στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετείχε και η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

022/2019 – Έλεγχοι επενδυτικών σχεδίων από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες

Η ΕΛΤΕ ανακοινώνει ότι δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) από τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων(ΥΑ 133829/ΦΕΚ 4789/Β/24-12-2019)και η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.134020/23.12.2019/ΦΕΚ 4767/Β/24-12-2019)μαζί με τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο,για τον καθορισμό του Διεθνούς Ελεγκτικού Προτύπου, βάσει του οποίου θα διενεργούνται οι έλεγχοι για την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού νόμου από ορκωτούς ελεγκτές –λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες.

021/2020 – Πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% της επένδυσης και παροχή της δικαιούμενης ενίσχυσης μετά την υποβολή σχετικής βεβαίωσης από ορκωτό ελεγκτή λογιστή

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) ανακοινώνει ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων το υπόδειγματης «Έκθεσης διασφάλισης ορκωτού ελεγκτή λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 16τ ουν. 4399/2016» για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% της επένδυσης και παροχής της δικαιούμενης ενίσχυσης των φορέων υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους.

020/2019 – Τροπολογία στον Κανονισμό ESEF

Ο υπ’ αρ. 2019/2100 Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τροποποιεί τον υπ’ αρ. 2019/815 Κανονισμό της σχετικά με το European Single Electronic Format (Κανονισμός ESEF) δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στο σύνδεσμο – link.

019/2020 – Αιτήματα πλήρωσης θέσεων της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, στον Α΄ κύκλο 2019 του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, σύμφωνα με τις υφιστάμενες οργανικές του διατάξεις

    Σας ενημερώνουμε ότι στον τρέχοντα Α ́ κύκλο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητάς έτους 2019, η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, συμμετέχει ως φορέας υποδοχής με τις υφιστάμενες οργανικές του διατάξεις, για τις κάτωθι δέκα (10) συνολικά αιτούμενες προς κάλυψη θέσεις : Ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος μπορεί να υποβάλει αίτηση για την απόσπαση του, από[…]

018/2019 – Συνάντηση Ολομέλειας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ-CEAOB)

Στις 27 & 28 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε, στις Βρυξέλλες, η 11η Συνάντηση Ολομέλειας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ-CEAOB), στην οποία συμμετείχε και η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).