021/2022 – Προσωρινοί πίνακες υποψηφίων για την επιλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων της «ΕΛΤΕ»

Προσωρινοί πίνακες υποψηφίων για την επιλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων της «ΕΛΤΕ»

019/2022 – Έρευνα IFAC για τις αμοιβές ελέγχου και μη ελεγκτικών υπηρεσιών

Έρευνα IFAC για τις αμοιβές ελέγχου και μη ελεγκτικών υπηρεσιών

018/2022 – Συμπληρωματική Έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου Οντοτήτων Δημόσιου Συμφέροντος

Συμπληρωματική Έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου Οντοτήτων Δημόσιου Συμφέροντος

017/2022 – Ετήσια Σύνοδος Ολομέλειας του IFIAR ‘’Μετάβαση στη Νέα Κανονικότητα’’

Ετήσια Σύνοδος Ολομέλειας του IFIAR ‘’Μετάβαση στη Νέα Κανονικότητα’’

Έκδοση Οδηγίας : Λογιστική οδηγία για την αναγνώριση ως εσόδου για τις επιχειρήσεις του μη επιστρεπτέου ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής

Λογιστική οδηγία για την αναγνώριση ως εσόδου για τις επιχειρήσεις του μη επιστρεπτέου ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής