Έκδοση Οδηγίας : Λογιστική οδηγία για την αναγνώριση ως εσόδου για τις επιχειρήσεις του μη επιστρεπτέου ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής

Λογιστική οδηγία για την αναγνώριση ως εσόδου για τις επιχειρήσεις του μη επιστρεπτέου ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής

011/2022 – Μητρώο Αξιολογητών των επενδυτικών σχεδίων του Ταμείου Ανάκαμψης

Μητρώο Αξιολογητών των επενδυτικών σχεδίων του Ταμείου Ανάκαμψης

010/2022 – ΞΧ/ΧΤ (AML) Μετάθεση της προθεσμίας υποβολής της πρώτης ετήσιας έκθεσης

ΞΧ/ΧΤ (AML) Μετάθεση της προθεσμίας υποβολής της πρώτης ετήσιας έκθεσης

009/2022 – Συνάντηση Ολομέλειας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών

Συνάντηση Ολομέλειας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών

008/2022 – IFAC digital platform assists public sector transition from cash to accrual accounting: Pathways to Accrual

IFAC digital platform assists public sector transition from cash to accrual accounting: Pathways to Accrual