037/2022 – Ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.)

Ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.)

036/2022 – Εκδήλωση για την παρουσίαση της κοινής έκθεσης του ACCA και της ΕΛΤΕ με θέμα τον επαγγελματικό σκεπτικισμό και τις γνωστικές μεροληψίες

Εκδήλωση για την παρουσίαση της κοινής έκθεσης του ACCA και της ΕΛΤΕ με θέμα τον επαγγελματικό σκεπτικισμό και τις γνωστικές μεροληψίες

034/2022 – Comment letter relating to the IAASB’s Proposed Narrow Scope Amendments to ISA 700 (Revised) and ISA 260 (Revised) as a Result of the Revisions to the IESBA Code

Comment letter relating to the IAASB’s Proposed Narrow Scope Amendments to ISA 700 (Revised) and ISA 260 (Revised) as a Result of the Revisions to the IESBA Code

033/2022 – Καθορισμός ελεγκτικού πλαισίου για τον έλεγχο των Στρατηγικών Επενδύσεων

Καθορισμός ελεγκτικού πλαισίου για τον έλεγχο των Στρατηγικών Επενδύσεων

032/2022 – ISA 805 (REVISED), Special Considerations – Audits of Single Financial Statements and Specific Elements, Accounts or Items of a Financial Statement, ISA 800 (REVISED), Special Considerations – Audits of financial statements prepared in accordance with special purpose framework

ISA 805 (REVISED), Special Considerations – Audits of Single Financial Statements and Specific Elements, Accounts or Items of a Financial Statement,
ISA 800 (REVISED), Special Considerations – Audits of financial statements prepared in accordance with special purpose framework

031/2022 – Επέκταση του Φορολογικού Πιστοποιητικού στις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες

Επέκταση του Φορολογικού Πιστοποιητικού στις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες

030/2022 – IAASB/New Implementation Guide available for identifying and assessing the risks of material misstatement in an audit of financial statements

IAASB / New Implementation Guide available for identifying and assessing the risks of material misstatement in an audit of financial statements

029/2022 – Έλεγχοι επίτευξης Οροσήμων έργων και δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Έλεγχοι επίτευξης Οροσήμων έργων και δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας