Διεθνη προτυπα

Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021

Καθορισμός Ελεγκτικού Πλαισίου

Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021

Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 540 (αναθ.)

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018

Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018

Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 701 (νέο)

Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018

Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018

Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018

Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018

Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018

Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018

Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

31 Μαρτίου 2013