Το International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB), ο δημιουργός των IPSAS, των διεθνών λογιστικών προτύπων με βάση τη λογιστική της δουλευμένης βάσης για χρήση από κυβερνήσεις και άλλες οντότητες του δημόσιου τομέα σε όλο τον κόσμο, ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για τα  σχόλια των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με την προτεινόμενη στρατηγική και το πρόγραμμα έργου του για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Για πρόσβαση στη Διαβούλευση όλα τα σχετικά αρχεία ή για την υποβολή σχολίων, επισκεφτείτε τον ιστότοπο IPSASB. Τα σχόλια θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 15 Φεβρουαρίου 2024. Το IPSASB ενθαρρύνει τους οργανισμούς-μέλη της IFAC και τους εθνικούς λογιστικούς οργανισμούς να προωθήσουν πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω Διαβούλευση στα μέλη και το προσωπικό τους.

Σχετικά με το  IPSASB

Το Διεθνές Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων του Δημόσιου Τομέα (IPSASB) εργάζεται για την ενίσχυση της διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών παγκοσμίως μέσω της ανάπτυξης και της διατήρησης τόσο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων του Δημόσιου Τομέα (IPSAS) προτύπων με βάση τη λογιστική της δουλευμένης βάσης όσο και άλλων υψηλής ποιότητας οδηγιών για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών αναφορών, για χρήση από τις κυβερνήσεις και οντότητες δημοσίου τομέα. Ενισχύει επίσης την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα IPSAS και τα οφέλη από την υιοθέτηση των διεθνών λογιστικών προτύπων προτύπων με βάση τη λογιστική της δουλευμένης βάσης.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης  Γιαννόπουλος