Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς για την προώθηση ποιοτικού ελέγχου και εταιρικής αναφοράς.

Η συγκρισιμότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση σημαίνει ότι οι ελληνικές εταιρείες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε κεφάλαια στις διεθνείς αγορές.
Σημαίνει επίσης ότι οι επενδυτές ενθαρρύνονται να επενδύσουν σε ελληνικές επιχειρήσεις.

Η ΕΛΤΕ είναι ενεργό μέλος σε πολλούς ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και συμμετέχει ως εκλεγμένο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της IFIAR.

 

Με ποιους συνεργαζόμαστε:

Μετάβαση
Μετάβαση
Μετάβαση
Μετάβαση
Μετάβαση
Μετάβαση
Μετάβαση
Μετάβαση
Μετάβαση
Μετάβαση
Μετάβαση
Μετάβαση