Στις 29 & 30 Ιουνίου 2023, η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Ελεγκτικών Φορέων Εποπτείας (ΕΕΦΕΕ-CEAOB) πραγματοποίησε την 22η Σύνοδο Ολομέλειάς της στις Βρυξέλλες.

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) συμμετείχε, ως μέλος.

Κύρια αποτελέσματα της συνάντησης

Τα μέλη ενέκριναν την έκθεση επιβολής κυρώσεων του CEAOB για το 2023 και τους όρους εντολής μιας ειδικής ομάδας εργασίας που θα αναλάβει να αξιολογήσει τις αιτήσεις παρατηρητών στην CEAOB.

Άλλα θέματα που συζητήθηκαν από τα μέλη αφορούσαν την ενημέρωση για τις εξελίξεις γύρω από την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας και τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ επαγγελματιών και ρυθμιστικών αρχών.

Οι πρόεδροι των κάτωθι υποομάδων εργασίας έδωσαν μια ενημέρωση σχετικά με τις αντίστοιχες ροές εργασίας τους: 

International equivalence and adequacy subgroup: τα μέλη ενημερώθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες δραστηριότητες για τη στήριξη της συνεργασίας μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών ελέγχου της Ευρώπης και τρίτων χωρών.

Enforcement subgroup: παρουσιάστηκε στα  μέλη η έκθεση επιβολής κυρώσεων του 2023, που αφορά τις έρευνες και τις κυρώσεις από τις αρμόδιες αρχές και τις εντεταλμένες αρχές κατά το ημερολογιακό έτος 2022 και ενημέρωσαν σχετικά με τη συνεδρίαση της υποομάδας που πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Μαΐου 2023 στη Βιέννη.

International auditing standards subgroup: τα μέλη ενημερώθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες ροές εργασιών όσον αφορά τις δραστηριότητες των φορέων θέσπισης διεθνών προτύπων.

Inspections subgroup: τα μέλη ενημερώθηκαν σχετικά με τη συνεδρίαση της υποομάδας που πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Ιουνίου 2023 στη Λιουμπλιάνα.

Market monitoring subgroup: τα μέλη ενημερώθηκαν σχετικά με την πορεία  της 3ης έκθεσης παρακολούθησης της αγοράς ( 3rd market monitoring report).

Επικοινωνία με ενδιαφερόμενα μέρη

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του, το CEAOB κάλεσε εκπροσώπους της European Banking Authority (EBA) και της European Fund and Asset Management Association (EFAMA) για επικοινωνία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

 

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Νικόλαος Παπαδήμος