018/2020 – Συνάντηση Ολομέλειας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ-CEAOB)

Στις 27 & 28 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε, στις Βρυξέλλες, η 11η Συνάντηση Ολομέλειας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ-CEAOB), στην οποία συμμετείχε και η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

003/2021 – Δημιουργία Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών

Η ΕΛΤΕ ανακοινώνει την ολοκλήρωση των διαδικασιών διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων της πλατφόρμας του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) με το αντίστοιχο Δημόσιο Μητρώο των ελεγκτικών εταιρειών και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.).

Covid-19 – Nέα πρόκληση – Εξελίξεις

Μία νέα πρόκληση αντιμετωπίζεται παγκοσμίως λόγω της πανδημίας COVID-19. Λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες, αναμένονται σημαντικές αλλαγές σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένου και τους τομείς ελεγκτικής και λογιστικής επιστήμης.  Για τη διευκόλυνση όλων των ενδιαφερομένων μερών, η ΕΛΤΕ δημιούργησε στην επίσημη στην ιστοσελίδα της, ενότητα Χρήσιμοι Σύνδεσμοι αναφορικά με ζητήματα ελεγκτικής και[…]

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2641 ΕΞ / 10.11.2020

Αθήνα, 10.11.2020 Αριθμ. Πρωτ.: 2641 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΣΛΟΤ 2641/2020   ΘΕΜΑ : Επηρεάζεται το όριο για την αλλαγή βιβλίων από απλογραφικά σε διπλογραφικά από τις δωρεές   ΕΡΩΤΗΜΑ Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία φιλανθρωπικού χαρακτήρα, έχει κύκλο εργασιών από εμπορική δραστηριότητα 200.000 ευρώ και από δωρεές ιδιωτών[…]

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1552 ΕΞ / 06.11.2018

Αθήνα, 06.11.2018 Αριθμ. Πρωτ.: 1552 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)   ΣΛΟΤ 1552/2018   ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων ΑΕ που προήλθε από μετατροπή Μ.Ε.Π.Ε. με βάση τον ν. 2166/1993. ΕΡΩΤΗΜΑ   Η εταιρία μας Α.Ε. προήλθε από την μετατροπή υφιστάμενης Μ. ΕΠΕ, με βάση[…]

024/2018 – Ερωτηματολόγιο προς τις Επιτροπές Ελέγχου Οντοτήτων Δημοσίου Συμφέροντος (ΟΔΣ)

Το Δ.Σ. της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) στο οποίο συμμετέχουν και εκπρόσωποι της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την αποστολή σχετικού ερωτηματολογίου προς τις Επιτροπές Ελέγχου των ΟΔΣ με σκοπό, μεταξύ άλλων, τόσο την εξέταση της συμμόρφωσης τους με τους νέους κανόνες ελέγχου,τις επιδόσεις τους και την αποτελεσματικότητά τους όπως ορίζεται στο άρθρο 44 του ν.4449/2017και τον Κανονισμό (ΕΕ) 537/2014

023/2018 – Μητρώο Εμπειρογνωμόνων του αρ. 11 του ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων»

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 023/2018 Μητρώο Εμπειρογνωμόνων του αρ. 11 του ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων» Με την υπ ́αρ. 94004/10-09-2018 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους αποφασίσθηκε η έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων του αρ. 11 του ν. 4469/2017 και ανακοινώθηκαν, μεταξύ άλλων, τα ονόματατων ορκωτών ελεγκτών λογιστών που εγκρίθηκαν ως μέλη του.

009/2018 – Ετήσια Έκθεση 2017 του EFRAG

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) ανακοινώνει τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης έτους 2017 του European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) στην οποία παρουσιάζονται σημαντικά θέματα όπως :