016/2024 – Διαβούλευση σχετικά με την περιορισμένη διασφάλιση εκθέσεων βιωσιμότητας

Διαβούλευση σχετικά με την περιορισμένη διασφάλιση εκθέσεων βιωσιμότητας

014/2024 – Συνάντηση Inspection Sub Group της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (CEAOB) στη Ρίγα

Συνάντηση Inspection Sub Group της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (CEAOB) στη Ρίγα

011/2024 – Ελληνική μετάφραση των προτύπων αναφοράς βιωσιμότητας για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Ελληνική μετάφραση των προτύπων αναφοράς βιωσιμότητας για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

007/2024 – Νέο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 18 Παρουσίαση και γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις

Νέο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 18 Παρουσίαση και γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις