Υποβολή αναφορών υπόπτων συναλλαγών προς την Αρχή(Σύνδεσμος)

Νομοθεσία

Eθνικός Κατάλογος Σημαντικών Δημόσιων Λειτουργημάτων

Νόμος 4557/2018

Νόμος 4557/2018

Αιτιολογική Έκθεση – Νόμος 4557/2018

Χώρες & Περιοχές Υψηλού Κινδύνου

Ανακοίνωση 026-2022

FATF

FATF Recommendations (Τροποπ. Οκτώβριος 2021)

FATF Recommendations

FATF Methodology FEB 2018

FATF Methodology

FATF Guidance on Digital Identity

FATF Guidance on Digital Identity

FATF COVID-19 – related Money Laundering and Terrorist Financing

Ανακοίνωση της FATF ΦΕΒ 2020

Ανακοίνωση 016-2020

Ανακοίνωση 015-2020

Ανακοίνωση 015-2018

Ανακοίνωση 002-2017

Ανακοίνωση 007-2015

Πληροφοριακό Υλικό

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου

Preventing money laundering

Χώρες Υψηλού Κινδύνου (13 Φεβ. 2019)

Χώρες Υψηλού Κινδύνου (13 Φεβ. 2019)

Δωροδοκία δημοσιων λειτουργων

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Σύμβαση Ο.Ο.Σ.Α.

OECD