Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων την Παρασκευή 5 Μάϊου 2023 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, παρουσιάστηκαν στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τον ρόλο της ΕΛΤΕ στην υλοποίηση επενδύσεων, ενώ επίσης παρουσιάστηκε και το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε η ΕΛΤΕ με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος μεταξύ των άλλων, τόνισε την συμβολή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών στην ενίσχυση της διαφάνειας αλλά και την ταχύτητα υλοποίησης των επενδύσεων.

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ κ. Γιαννόπουλος Παναγιώτης, παρουσίασε στατιστικά αναφορικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούν οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές στα επενδυτικά σχέδια των Αναπτυξιακών Νόμων και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), από τα οποία προέκυψε ότι: έχουν ολοκληρωθεί και ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές 136 επενδυτικά σχέδια του ΤΑΑ και 396 επενδυτικά σχέδια των Αναπτυξιακών Νόμων, συνολικού προϋπολογισμού 5,7 δισ. ευρώ και 1,5 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Η απορρόφηση των κονδυλίων των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για την πρώτη περίοδο, ανήλθε στο 19%, οι πράσινες επενδύσεις ανήλθαν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 33%, ενώ οι ψηφιακές επενδύσεις ανήλθαν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 22%. Οι επιχορηγήσεις των Αναπτυξιακών Νόμων ανήλθαν στο ποσό των 567 εκ. ευρώ, ενώ οι φοροαπαλλαγές ανήλθαν στο ποσό των 61 εκ. ευρώ. 

Επίσης παρουσιάστηκαν και οι παράλληλες δράσεις της ΕΛΤΕ στην υλοποίηση επενδύσεων, όπως είναι ο έλεγχος για τις Στρατηγικές Επενδύσεις, ο έλεγχος των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας (22α του ν.4172/13), ο έλεγχος του Non Dom (5α του ν.4172/13) και της αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης (clawback).

Ακολούθησε πάνελ συζήτησης με συμμετέχοντες τον κ. Νίκο Ματζούφα Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, τον κ. Σωκράτη Παλαιοκρασσά Διευθυντή Ανάπτυξης και Στήριξης Εργασιών Εταιρικής & Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας Α.Ε. και τον κ. Ανδρέα Ταπρατζή CEO της Avis Greece, με συντονιστή των ορκωτό ελεγκτή λογιστή και Εταίρο της EY Ελλάδος, κ. Βασίλη Τζίφα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναλύθηκαν από τους συμμετέχοντες οι κρίσιμοι στόχοι που επιτεύχθηκαν μέχρι σήμερα και οι σημαντικές διαδικασίες που τέθηκαν σε λειτουργία, ενώ αναπτύχθηκαν και τα “lessons learned” που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αναλογικά σε άλλες περιπτώσεις. Όλοι οι συνομιλητές συμφώνησαν για τη σημαντική συμβολή των ορκωτών ελεγκτών στις διαδικασίες άντλησης κεφαλαίων από τους Αναπτυξιακούς Νόμους και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επισημαίνοντας ότι το πετυχημένο μοντέλο της συμμετοχής των ορκωτών ελεγκτών μπορεί να εφαρμοστεί αναλογικά και σε άλλους κρίσιμους τομείς της οικονομίας, όπου το ελληνικό δημόσιο έχει την εποπτεία για τη διαχείριση σημαντικών πόρων.