Η ΕΛΤΕ σε συνέχεια της 012/2023 ανακοίνωσης της, ανακοινώνει ότι η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα τον Κανονισμό 2023/2772 σε όλες τις γλώσσες στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα πρότυπα υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας.

Ο Κανονισμός 2023/2772 αντιστοιχεί στην έκδοση τις 31ης Ιουλίου 2023 που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εισάγει τα Ευρωπαϊκά πρότυπα υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας.

Ο Κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2024 για τα οικονομικά έτη που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2024 ή μεταγενέστερα από όλες τις εταιρείες που υπόκεινται στην Οδηγία για την Αναφορά Εταιρικής Βιωσιμότητας CSRD.

Για το πλήρες κείμενο του Κανονισμού πατήστε εδώ

 

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Νικόλαος Παπαδήμος