Στις 6 Δεκεμβρίου 2023, το IAASB δημοσίευσε το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου για τους Ελέγχους των Οικονομικών Καταστάσεων Λιγότερο Πολύπλοκων Οντοτήτων, γνωστό ως ISA for Less Complicated Entities (LCE).

Tο αυτοτελές αυτό ελεγκτικό πρότυπο έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους ελέγχους μικρότερων και λιγότερο πολύπλοκων επιχειρήσεων και οργανισμών. Το πρότυπο βασίζεται στα θεμέλια των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου (ΔΠΕ/ISA) και είναι αναλογικό & προσαρμοσμένο στις ειδικές ανάγκες του ελέγχου των λιγότερο πολύπλοκων οντοτήτων.

Με το νέο αυτό πρότυπο θα μπορούν να ενταχθούν στον υποχρεωτικό έλεγχο και οι λιγότερο πολύπλοκες οντότητες, που αποτελούν την πλειονότητα των  επιχειρήσεων στην Ελλάδα διασφαλίζοντας έτσι την εγκυρότητα των οικονομικών τους καταστάσεων.

Για πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος