020/2023 – Ευρωπαϊκά πρότυπα υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας / European sustainability reporting standards (ESRS)

Ευρωπαϊκά πρότυπα υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας / European sustainability reporting standards (ESRS)

015/2023 – Δημόσια Διαβούλευση – International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB)

Δημόσια Διαβούλευση – International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB)

014/2023 – Δημόσια Διαβούλευση – Οδηγία (ΕΕ) 2022/2464 για την υποβολή εκθέσεων εταιρικής βιωσιμότητας (CSRD)

Δημόσια Διαβούλευση – Οδηγία (ΕΕ) 2022/2464 για την υποβολή εκθέσεων εταιρικής βιωσιμότητας (CSRD)

013/2023 – Διεθνές Πρότυπο Διασφάλισης Αναφορών Βιωσιμότητας / IAASB

Διεθνές Πρότυπο Διασφάλισης Αναφορών Βιωσιμότητας / IAASB

012/2023 – Ευρωπαϊκά πρότυπα υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας / European sustainability reporting standards (ESRS)

Ευρωπαϊκά πρότυπα υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας / European sustainability reporting standards (ESRS)

011/2023 – Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Διασφάλισης 3000 (Αναθεωρημένο)

Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Διασφάλισης 3000 (Αναθεωρημένο)