Το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (IAASB) δημοσίευσε το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου για Ελέγχους Οικονομικών Καταστάσεων λιγότερο σύνθετων οντοτήτων, γνωστό ως ISA για LCE (Less Complex Entities). Το ISA for LCE είναι ένα αυτόνομο παγκόσμιο πρότυπο ελέγχου που έχει σχεδιαστεί ειδικά για μικρότερες και λιγότερο περίπλοκες επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Βασισμένοι στη βάση των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου (ISA), οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται με χρήση αυτού του προτύπου παρέχουν το ίδιο επίπεδο βεβαιότητας για τους εν λόγω ελέγχους: εύλογη διασφάλιση.

Το πρότυπο ισχύει για ελέγχους που ξεκινούν στις ή μετά τις 15 Δεκεμβρίου 2025.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του IAASB πατώντας εδώ.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος