Στο φορολογικό forum που συνδιοργανώθηκε από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ), το Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και έλαβε χώρα στα κεντρικά γραφεία του ΣΟΕΛ, την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023, τέθηκαν σημαντικά ζητήματα αναφορικά με τη φορολογική ρύθμιση στην Ελλάδα, τη διεθνή φορολογία και τα φορολογικά πιστοποιητικά, καθώς και την ανταπόκριση των σημαντικών φορέων του ελεγκτικού-λογιστικού επαγγέλματος.

Τη συνάντηση προλόγισε ο Πρόεδρος του ΣΟΕΛ, κύριος Χαρίλαος Αλαμάνος, ο Πρόεδρος της ΑΑΔΕ, κύριος Γεώργιος Πιτσιλής, ο Ά Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ, κύριος Νικόλαος Παπαδήμος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ICAEW, κύριος Ian Wright.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν σημαντικοί εκπρόσωποι των μεγάλων ελεγκτικών εταιρειών της Ελλάδας, καθώς και εκπρόσωποι των συμμετεχόντων φορέων.

Ο Ά Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ χαιρέτισε τη συνάντηση, εστιάζοντας στην ανάγκη της συνεχούς εκπαίδευσης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για την αντιμετώπιση φορολογικών θεμάτων στους ελέγχους που διενεργούν. Τόνισε την άριστη συνεργασία της ΕΛΤΕ με την ΑΑΔΕ σε θέματα φορολογικού ελέγχου και επεσήμανε την πρόθεση της ΕΛΤΕ να συνεργαστεί στενά με την ΑΑΔΕ στη διαμόρφωση νέων και τροποποίηση  υφιστάμενων νομοθετικών  διατάξεων σε φορολογικά θέματα, αποσκοπώντας στη βελτίωση της ποιότητας του έλεγχου και την ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού.

 

Ο  Ά Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Νικόλαος Παπαδήμος