031/2022 – Επέκταση του Φορολογικού Πιστοποιητικού στις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες

Επέκταση του Φορολογικού Πιστοποιητικού στις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες

030/2022 – IAASB/New Implementation Guide available for identifying and assessing the risks of material misstatement in an audit of financial statements

IAASB / New Implementation Guide available for identifying and assessing the risks of material misstatement in an audit of financial statements

029/2022 – Έλεγχοι επίτευξης Οροσήμων έργων και δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Έλεγχοι επίτευξης Οροσήμων έργων και δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

028/2022 – Έλεγχοι Επενδυτικών Σχεδίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

Έλεγχοι Επενδυτικών Σχεδίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

026/2022 – Περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία

Περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία

024/2022 – International Standard on Auditing 600 (revised), special considerations – Audits of Group Financial Statements (including the work of component auditors)

International Standard on Auditing 600 (revised), special considerations – Audits of Group Financial Statements (including the work of component auditors)