ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1529 ΕΞ / 22.6.2023

Απαλλαγή υποχρέωσης παροχής πληροφοριών στο προσάρτημα για εταιρείες που επιλέγουν προαιρετικά να συντάξουν πλήρεις και όχι συνοπτικές καταστάσεις χωρίς να υποχρεούνται