005/2022 – Καθορισμός Πλαισίου για τη διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό ESEF

Καθορισμός Πλαισίου για τη διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό ESEF

004/2022 – Comment letter relating to the Exposure Draft of the International Standard on Auditing for Audits of Financial Statements of Less Complex Entities (ED ISA for LCE)

Comment letter relating to the Exposure Draft of the International Standard on Auditing for Audits of Financial Statements of Less Complex Entities (ED ISA for LCE)

001/2022 – Πρόσκληση για τη δημιουργία Μητρώου Αξιολογητών των επενδυτικών σχεδίων του Ταμείου Ανάκαμψης

Πρόσκληση για τη δημιουργία Μητρώου Αξιολογητών των επενδυτικών σχεδίων του Ταμείου Ανάκαμψης