017/2022 – Ετήσια Σύνοδος Ολομέλειας του IFIAR ‘’Μετάβαση στη Νέα Κανονικότητα’’

Ετήσια Σύνοδος Ολομέλειας του IFIAR ‘’Μετάβαση στη Νέα Κανονικότητα’’

Έκδοση Οδηγίας : Λογιστική οδηγία για την αναγνώριση ως εσόδου για τις επιχειρήσεις του μη επιστρεπτέου ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής

Λογιστική οδηγία για την αναγνώριση ως εσόδου για τις επιχειρήσεις του μη επιστρεπτέου ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής

011/2022 – Μητρώο Αξιολογητών των επενδυτικών σχεδίων του Ταμείου Ανάκαμψης

Μητρώο Αξιολογητών των επενδυτικών σχεδίων του Ταμείου Ανάκαμψης

010/2022 – ΞΧ/ΧΤ (AML) Μετάθεση της προθεσμίας υποβολής της πρώτης ετήσιας έκθεσης

ΞΧ/ΧΤ (AML) Μετάθεση της προθεσμίας υποβολής της πρώτης ετήσιας έκθεσης