008/2021 – Συνάντηση Ολομέλειας IFIAR 2021. The Management of Audit Quality in the COVID Environment and Beyond

Από τις 19 έως 21 Απριλίου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η παγκόσμια συνάντηση ολομέλειας του IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators), με κύριο θέμα τη διαχείριση της ποιότητας ελέγχου στο περιβάλλον COVID και εφεξής, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από 54 μέλη του IFIAR, μεταξύ των οποίων και η Ε.Λ.Τ.Ε.

006/2021 – Δημοσίευση της FATF. Δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου που υπόκεινται σε κάλεσμα για δράση (Φεβρουάριος 2021)

Σύμφωνα με σχετική δημοσίευση στον ιστότοπό της, η FATF επισημαίνει ότι διατηρείται εν ισχύ η ανακοίνωση της 21ης Φεβρουαρίου 2020, αναφορικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (DPRK) και το Ιράν.

005/2021 – Συνάντηση Ολομέλειας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ-CEAOB)

Στις 16 Μαρτίου 2021,η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Ελεγκτικών Φορέων Εποπτείας (CEAOB) πραγματοποίησε την 15η Σύνοδο Ολομέλειάς της, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών που σχετίζονται με την παγκόσμια κρίση της πανδημίας covid19.
Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) συμμετείχε, ως μέλος.

004/2021 – ΕΡΕΥΝΑ IFIAR 2020

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) ανακοινώνει την ετήσια έρευνα έτους 2020 του International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) αναφορικά με τα ευρήματα των μελών του που προέκυψαν από τους ποιοτικούς ελέγχους επί των ελεγκτικών έργων που εκτελούνται από τις ελεγκτικές εταιρείες που συνδέονται με τα έξι (6) διεθνή ελεγκτικά δίκτυα.