Το Συμβούλιο Εποπτείας Δημοσίου Συμφέροντος (Public Interest Oversight Board /PIOB) δημιούργησε το πρώτο Stakeholder Advisory Council (SAC) που υπάγεται στα International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) και International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), τα Συμβούλια Καθορισμού Προτύπων (Standard Setting Boards).

Το SAC θα παρέχει πολύτιμες στρατηγικές συμβουλές στο IESBA και το IAASB από την προοπτική των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τις στρατηγικές, τις προτεραιότητες του πλάνου εργασίας και τα έργα τους, και θα συμβάλλει σημαντικά στο να ανταποκρίνονται στις ανάγκες δημοσίου συμφέροντος.

Η ίδρυση του SAC αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο για την επίτευξη ενός ανεξάρτητου και αποτελεσματικού συστήματος καθορισμού προτύπων για την ανάπτυξη έγκαιρου, υψηλής ποιότητας ελέγχου και διασφάλισης, προτύπων ηθικής και ανεξαρτησίας που ανταποκρίνονται σε έναν επιταχυνόμενο ρυθμό αλλαγής και ανάπτυξης.

Στο Stakeholder Advisory Council (SAC), συμμετέχει και ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ, Νικόλαος Παπαδήμος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SAC και τη σύνθεσή του SAC ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ    

Παναγιώτης  Γιαννόπουλος