Έκδοση Οδηγίας : Λογιστική οδηγία για την αναγνώριση ως εσόδου για τις επιχειρήσεις του μη επιστρεπτέου ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής

Λογιστική οδηγία για την αναγνώριση ως εσόδου για τις επιχειρήσεις του μη επιστρεπτέου ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής

011/2022 – Μητρώο Αξιολογητών των επενδυτικών σχεδίων του Ταμείου Ανάκαμψης

Μητρώο Αξιολογητών των επενδυτικών σχεδίων του Ταμείου Ανάκαμψης

010/2022 – ΞΧ/ΧΤ (AML) Μετάθεση της προθεσμίας υποβολής της πρώτης ετήσιας έκθεσης

ΞΧ/ΧΤ (AML) Μετάθεση της προθεσμίας υποβολής της πρώτης ετήσιας έκθεσης

009/2022 – Συνάντηση Ολομέλειας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών

Συνάντηση Ολομέλειας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών

008/2022 – IFAC digital platform assists public sector transition from cash to accrual accounting: Pathways to Accrual

IFAC digital platform assists public sector transition from cash to accrual accounting: Pathways to Accrual

ΕΛΤΕ-ΣΟΕΛ-ACCA Επιτροπές Ελέγχου – Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον

ΕΛΤΕ-ΣΟΕΛ-ACCA
Επιτροπές Ελέγχου – Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον

Η ACCA, το ΣΟΕΛ και η ΕΛΤΕ διοργανώνουν από κοινού διαδικτυακή συνάντηση με θέμα τις «Επιτροπές Ελέγχου»

Η ACCA, το ΣΟΕΛ και η ΕΛΤΕ διοργανώνουν από κοινού διαδικτυακή συνάντηση με θέμα τις «Επιτροπές Ελέγχου» την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022 στις 17.30

006/2022 – Καθορισμός ελεγκτικού πλαισίου βάση του οποίου διενεργούνται οι έλεγχοι σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπ΄αριθμ. 159337 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ 5886/Β’/15-12-2021) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών

Καθορισμός ελεγκτικού πλαισίου βάση του οποίου διενεργούνται οι έλεγχοι σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπ΄αριθμ. 159337 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ 5886/Β’/15-12-2021) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών