Ανακοίνωση 23/03/2015 – Διαδικασία παύσης / παραίτησης νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου.

Α. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3693/2008 προβλέπονται τα εξής:
1. Οι νόμιμοι ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία παύονται μόνο για βάσιμους και σπουδαίους λόγους.
2. Η διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας οφείλει να αιτηθεί εγγράφως στην Ε.Λ.Τ.Ε. σε περίπτωση παύσης του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, παρέχοντας συγχρόνως επαρκή αιτιολόγηση για τους λόγους της παύσης.

Δελτίο Τύπου 11/03/2015 – Η ΕΛΤΕ στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Ελεγκτικών Αρχών.

Στις εργασίες της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Ελεγκτικών Αρχών (Committee of European Auditing Oversight Board) υπό την Προεδρία της κας. Berger την Ελλάδα εκπροσώπησε ο κ. Θανάσης Κοντoγεώργης, Αντιπρόεδρος Β’ της Επιτροπής Λογιστικής και Τυποποίησης Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

Δελτίο Τύπου 003/2015 – Έρευνα IFIAR 2014.

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) ανακοινώνει ότι δημοσιεύτηκε η τρίτη κατά σειρά ετήσια έρευνα της International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) αναφορικά με τα ευρήματα των μελών της που προέκυψαν από τους ποιοτικούς ελέγχους επί των ελεγκτικών έργων που εκτελούνται από τις ελεγκτικές εταιρείες.

Ανακοίνωση 17/02/2015 – Διενέργεια Ποιοτικών Ελέγχων Έτους 2015.

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 5 του ν. 3148/2003 όπως ισχύει, καθόρισε και ρύθμισε το περιεχόμενο, τον τρόπο και τη διαδικασία των ποιοτικών ελέγχων για το έτος 2015. Οι ποιοτικοί έλεγχοι θα διενεργηθούν στα ελεγκτικά γραφεία λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα :

Δελτίο Τύπου 09/02/2015 – Κώδικας Δεοντολογίας στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) στα πρότυπα των Διεθνών Πρακτικών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του, ενέκρινε και υιοθέτησε τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΛΤΕ με την υπ΄αριθμ. 96/2015 απόφαση του.

Δελτίο Τύπου 15/01/2015 – Στελέχωση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της και με ενέργειες της νέας διοίκησης, προχώρησε στην άμεση στελέχωση της προκειμένου να αντεπεξέλθει στην αποστολή της, δηλαδή την ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού στη λειτουργία του ελεγκτικού και λογιστικού θεσμού στην Ελλάδα.

002/2014 – Υποβολή αναφορών και στοιχείων στην ΕΛΤΕ.

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της αναφορικά με τα στοιχεία που θα πρέπει να υποβάλλονται από τους Νόμιμους Ελεγκτές και Ελεγκτικά Γραφεία εκδίδει την παρούσα ανακοίνωση :

001/2014 – Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και αριθμοί μητρώου νόμιμων ελεγκτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) ανακοινώνει ότι χορηγήθηκαν άδειες ασκήσεως επαγγέλματος νόμιμων ελεγκτών στους κάτωθι, οι οποίοι καταχωρούνται στο ΔημόσιοΜητρώο της ΕΛΤΕ με τους εξής αριθμούς:

Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ).

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), στα πλαίσια της άσκησης των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με το άρθρο 2 & 4 του ν.3148/2003 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4170/2013 και ισχύει, απευθύνει σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ 92/1ο/9-10-2014 απόφαση του ΔΣ, ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των μελών του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ).