Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Στο Λονδίνο στις 19, 20 & 21 Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκε η παγκόσμια συνάντηση του IFIAR, στην οποία συμμετείχαν 48 χώρες με σκοπό την προώθηση της υψηλής ποιότητας των ελέγχων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα μέλη ενέκριναν, μετά από ψηφοφορία, την εγκατάσταση της μόνιμης έδρας της Γραμματείας του IFIAR στο Τόκυο καθώς επίσης και την εφαρμογή νέου πλαισίου διοίκησης του IFIAR, που θα επιτρέπει τη λήψη ταχύτερων και αποτελεσματικότερων αποφάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων.

Στην Αθήνα η επόμενη παγκόσμια συνάντηση του IFIAR
Τα μέλη ενέκριναν ομόφωνα τη διεξαγωγή, για πρώτη φορά στην Αθήνα, του επόμενου παγκοσμίου inspection workshop του IFIAR που θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο 2017. Η υποψηφιότητα της χώρας μας έγινε δεκτή, μεταξύ και άλλων υποψηφιοτήτων, μετά από επιτυχή υποστήριξη του Πρόεδρου και του Α΄ Αντιπρόεδρου της ΕΛΤΕ. Αναμένεται η συμμετοχή περίπου 52 κρατών-μελών του IFIAR με 250 περίπου συμμετέχοντες καθώς επίσης και εκπροσώπων από διεθνείς οργανισμούς (IESBA, IAASB, PIOB).

Συναντήσεις με επικεφαλής παγκοσμίων ελεγκτικών δικτύων και διεθνών οργανισμών
Τα μέλη του IFIAR συζήτησαν με τους επικεφαλής των έξι μεγαλύτερων παγκόσμιων ελεγκτικών δικτύων τρόπους μείωσης των σημαντικότερων ευρημάτων ελέγχου που προκύπτουν από τις επιθεωρήσεις των εποπτικών αρχών.

Τα μέλη του IFIAR συζήτησαν με τους Πρόεδρους των IESBA, IAASB και PIOB τρόπους βελτίωσης των ελεγκτικών προτύπων σε ανταπόκριση των προτάσεων και των σχολίων που υποβάλλονται από τις εποπτικές αρχές και τους επενδυτές.

Νέο Advisory Group
Στη συνάντηση αποφασίστηκε η συγκρότηση νέου Advisory Group για τη βελτίωση του διαλόγου μεταξύ του IFIAR, και του επενδυτικού κοινού, των επιτροπών ελέγχου και λοιπών επενδυτών. Η πρώτη συνάντηση του Group επικεντρώθηκε στον σημαντικό ρόλο που επιτελούν οι επιτροπές ελέγχου στη βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων.

 

Σχετικά με το IFIAR
To IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) συγκροτήθηκε το 2006 και απαρτίζεται από τις ανεξάρτητες εποπτικές αρχές 51 κρατών (Αφρικής, Νότιας Αμερικής, Βόρειας Αμερικής, Ασίας, Ωκεανίας και Ευρώπης). Με σκοπό την εξυπηρέτηση και την προστασία του επενδυτικού κοινού, το IFIAR έχει δημιουργήσει μία πλατφόρμα για διάλογο και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με θέματα ποιοτικών ελέγχων και βέλτιστων πρακτικών των εποπτικών αρχών σε παγκόσμιο επίπεδο προάγοντας τη συνεργασία και τη συνέπεια μεταξύ τους.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ
Γεώργιος Βενιέρης