Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) ανακοινώνει ότι κατόπιν αξιολογήσεων καταλληλότητας που διενεργήθηκαν από την ΕΕ, για τους σκοπούς του άρθρου 47 της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ, οι ακόλουθες αρχές τρίτων χωρών θεωρούνται ότι πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για τον σκοπό της διαβίβασης των εγγράφων εργασίας ελέγχου ή άλλων εγγράφων, καθώς και των εκθέσεων επιθεωρήσεων και ερευνών :
1) Η Comissão de Valores Mobiliários της Βραζιλίας.
2) Η Dubai Financial Service Authority του Διεθνούς Χρηματοοικονομικού Κέντρου Ντουμπάι.
3) Το Registrar of Companies του Γκέρνζι.
4) Το Finance Professions Supervisory Centre της Ινδονησίας
5) H Financial Supervision Commission της Νήσου του Μαν
6) H Jersey Financial Services Commission
7) To Audit Oversight Board της Μαλαισίας
8) To Independent Regulatory Board for Auditors της Νότιας Αφρικής
9) H Financial Services Commission της Νότιας Κορέας και η Financial Supervisory Service της Νότιας Κορέας
10) H Financial Supervisory Commission της Ταϊβάν
11) H Securities and Exchange Commission της Ταϊλάνδης
Σημειώνεται ότι για τις αρμόδιες αρχές της Ινδονησίας και της Νότιας Αφρικής η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται έως τις 31.7.2019.
Αναλυτικότερα δείτε εδώ το σχετικό κείμενο της Εκτελεστικής Απόφασης .

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ
Γεώργιος Βενιέρης