anakoinosi_006_2016

 

 

Η 17η συνάντηση του European Audit Inspection Group (EAIG) έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 16 & 17 Μαρτίου 2016 και διοργανώθηκε από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) με συμμετοχή εκπροσώπων από είκοσι επτά (27) ευρωπαϊκές χώρες.

Το EAIG παρέχει μια πανευρωπαϊκή πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ των εποπτικών αρχών. Ο πρωταρχικός σκοπός του EAIG είναι η ενημέρωση των μελών για τα σημαντικά ζητήματα που προκύπτουν και η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εποπτικών αρχών σχετικά με επιθεωρήσεις (inspections) επί των ελεγκτικών έργων που διενεργούνται από νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία. Τα μέλη του EAIG παρουσιάζουν τα ευρήματα των επιθεωρήσεων (inspections) που διενεργούν και συζητούν σχετικά θέματα που προκύπτουν με φορείς, όπως με το International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) και το International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) καθώς και με εκπροσώπους του ελεγκτικού επαγγέλματος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του EAIG ως παρατηρητής, εκτός από τα σημεία όπου συζητούνται εμπιστευτικές πληροφορίες.

Κυριότερα σημεία της 17ης συνάντησης (Highlights of the meeting):

Διάλογος με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ηγεσίας της Εrnst & Young (EY)
Στα πλαίσια του συνεχούς διαλόγου των εποπτικών αρχών με τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά ελεγκτικά δίκτυα για τη βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων, πραγματοποιήθηκε για δεύτερη φορά συνάντηση με εκπροσώπους της EY. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις πρωτοβουλίες της EY για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων.

Συνάντηση με το PIOB (PUBLIC INTEREST OVERSIGHT BOARD)
Τα μέλη του EAIG συμβάλλουν τακτικά στη διαδικασία καθορισμού των προτύπων με επιστολές τους, βασισμένες τόσο στην ιδιαίτερη οπτική που έχουν για την εφαρμογή των ελεγκτικών προτύπων όσο και στην πανευρωπαϊκή βάση ευρημάτων ελέγχου, η οποία τηρείται από το EAIG.

Ο πρόεδρος του PIOB κ.Eddy Wymeersch και ο Γενικός Γραμματέας Mr. Gonzalo Ramos κοινοποίησαν στις εποπτικές αρχές το στρατηγικό σχέδιο του PIOB αναφορικά με την εποπτεία της διαδικασίας καθορισμού των προτύπων.

EAIG Κοινή Ελεγκτική Μεθοδολογία (Common Audit Inspection Methodology- CAIM)
Ήδη από το 2015, τα μέλη των εποπτικών αρχών χρησιμοποίησαν κοινά προγράμματα εργασίας για την επιθεώρηση των εσωτερικών διαδικασιών, που εφαρμόζουν τα ελεγκτικά γραφεία. Αυτά τα προγράμματα εργασίας, τα οποία έχουν αναπτυχθεί τόσο βάσει της Οδηγίας της ΕΕ σχετικά με τους υποχρεωτικούς ελέγχους νομίμων ελεγκτών όσο και του Διεθνούς Προτύπου Διασφάλισης Ποιότητας (ISQC1), θα συμβάλλουν στην εναρμόνιση των ελέγχων που διενεργούνται από τα ελεγκτικά γραφεία σε όλη την Ευρώπη.

Στην Αθήνα τα μέλη του EAIG ενέκριναν τα πρώτα κοινά προγράμματα εργασίας, τα οποία αναπτύχθηκαν σε επιλεγμένους τομείς των επιθεωρήσεων (inspections) επί των ελεγκτικών έργων που διενεργούνται από νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία και τα οποία αφορούν το ISA 600 και το ISA 540. Επίσης συζητήθηκαν θέματα αναφορικά με την επικαιροποίηση των κοινών ελέγχων (joint audit) με το PCAOB, την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων ελέγχου των ελεγκτικών εταιρειών (audit materiality, offshoring, audit methodology, HR management), τη συμμετοχή των ελεγκτών σε θέματα going concern και σε θέματα επαγγελματικού σκεπτικισμού (professional skeptism).

Θέματα σχετικά με τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία και τον Κανονισμό

Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την υιοθέτηση της νέας Οδηγίας 56/2014 και του Κανονισμού 537/2014 που αφορούν κυρίως τον υποχρεωτικό έλεγχο των Οντοτήτων Δημοσίου Ενδιαφέροντος (PIEs) όπως :

 • η υποχρεωτική εναλλαγή των νομίμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων κάθε 10 χρόνια
 • η απαγόρευση της παροχής ορισμένων μη ελεγκτικών υπηρεσιών από τους νόμιμους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία
 • ο καθορισμός ανώτατου ορίου για τις αμοιβές που μπορούν να χρεώνονται από την παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών, προκειμένου να αποφεύγονται ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων
 • η ενίσχυση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία συμμετέχει ενεργά τόσο στον διορισμό του ελεγκτικού γραφείου όσο και στην παρακολούθηση του έργου του.
 • Η επόμενη συνάντηση του EAIG θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2016 στο Όσλο, μετά από πρόταση της αντίστοιχης εποπτικής αρχής.

   

  Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ
  Γεώργιος Βενιέρης