Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 157 ΑΠ/9.5.2008

Αθήνα 9 Μαΐου 2008 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 157ΑΠ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3286 343  Fax: 210 3286 075, e-mail: elte@mnec.gr ΘΕΜΑ: ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΔΙΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΕΡΩΤΗΜΑ. Ατομική επιχείρηση, που[…]