Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 630 ΑΠ/6.2.2009

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ Α.Ε. ΚΑΙ Ε.Π.Ε. ΛΟΓΩ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ.