Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 385 ΑΠ/5.9.2008

Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2008
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 385ΑΠ 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
 
Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343  Fax: 210 3286 075, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
ΘΕΜΑ: ΤΕΚΜΑΡΤΟ  ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΠΟ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. ΚΑΤΑ-  ΧΩΡΗΣΗ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
 
ΕΡΩΤΗΜΑ.
Ημεδαπή εμπορική ετερόρρυθμη εταιρεία με αντικείμενο δραστηριότητας την σύσταση, μίσθωση, εκμετάλλευση και διαχείριση καταστημάτων χονδρικής και λιανικής πώλησης, έχει συναλλαγές με υποκατάστημά της που ευρίσκεται εντός της επικράτειας το οποίο εξάγει αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα. Το κεντρικό κατάστημα επιθυμεί να ενοικιάζει στο υποκατάστημα κτιριακές ή και εδαφικές εκτάσεις προς χρήση. Το υποκατάστημα καταχωρεί  το ενοίκιο στα έξοδά του  με πίστωση του λογαριασμού Σύνδεσης Υποκαταστημάτων (Λογαριασμός με Κ.Α. 48.00). Αντίστοιχα το κεντρικό καταχωρεί τα ενοίκια στα έσοδά του με χρέωση του λογαριασμού Σύνδεσης Υποκαταστημάτων ( Κ.Α. 48.00). Οι παραπάνω λογιστικές εγγραφές γίνονται με λογιστικά σημειώματα και ο σκοπός τους είναι καθαρά ενδοεταιρικός. Ερωτάται αν είναι δυνατή η καταχώρηση της παραπάνω συναλλαγής.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
Με βάση την παράγραφο 2.2.409 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, η ανάπτυξη του λογαριασμού «Λογαριασμοί Συνδέσμου με τα Υποκαταστήματα»  Κ.Α. 48 σε υπολογαριασμούς, γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες που κάθε οικονομική μονάδα επιθυμεί να ικανοποιεί, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη προσαρμογή στο είδος της λογιστικής αυτοτέλειας κάθε υποκαταστήματος, με την προϋπόθεση ότι τα υπόλοιπα του  λογαριασμού 48  και τα υπολογιστικά ποσά εξόδων ή εσόδων συμψηφίζονται μεταξύ τους και δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό τέλους χρήσεως και  στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Συνεπώς, είναι δυνατή η καταχώρηση της εν λόγω συναλλαγής, υπό τις προϋποθέσεις των οριζόμενων στην παράγραφο 2.2.409 του Ε.Γ.Λ.Σ. 
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ                                                               
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ