Η ΕΛΤΕ ανακοινώνει ότι το European Financial Reporting Advisory Group (ΕFRAG) δημοσιεύει το δεύτερο σύνολο απαντήσεων σε τεχνικές ερωτήσεις των ενδιαφερομένων σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Εκθέσεων Βιωσιμότητας/European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Αυτές οι απαντήσεις παρέχονται ως μέρος του ρόλου της EFRAG, ως τεχνικού συμβούλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και αναμένεται να παρέχουν πρακτική και έγκαιρη υποστήριξη στους συντάκτες των οικονομικών καταστάσεων και άλλους ενδιαφερόμενους, όσον αφορά στην εφαρμογή των ESRS. Οι απαντήσεις που δημοσιεύτηκαν ομαδοποιούνται σε κεφάλαια ανάλογα με τη φύση τους.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της ΕFRAG πατήστε εδώ.

 

O Πρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος