Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 630 ΑΠ/6.2.2009

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ Α.Ε. ΚΑΙ Ε.Π.Ε. ΛΟΓΩ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ.

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 549 Απ/27.1.2009

Αθήνα 27 Ιανουαρίου 2009 Αριθμός Πρωτοκόλλου : 549ΑΠ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) Βουλής 7, 5ος Όροφος, 105 62, ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3242648 Fax: 210 3234141, , e-mail: elte1@otenet.gr ΘΕΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑ. Εταιρεία που εφαρμόζει τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα έλαβε παραγγελία από πελάτη της με έδρα χώρα εκτός της[…]