ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 1174 ΕΞ / 19.06.2018

Υποχρέωση για σχηματισμό πρόβλεψης για αποδοχές αδείας και επίδομα αδείας κατά την 31/12/2017, για την άδεια και επίδομα που θα λάβουν οι εργαζόμενοι εντός του έτους 2018