023/2022 – Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΕΛΤΕ και ΕΚΟΜΕ για τον έλεγχο επενδύσεων

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΕΛΤΕ και ΕΚΟΜΕ για τον έλεγχο επενδύσεων

022/2022 – Αντιμετώπιση του κινδύνου ΞΧ/ΧΤ που σχετίζεται με την κατάσταση στη Ρωσία και την Λευκορωσία εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία

Αντιμετώπιση του κινδύνου ΞΧ/ΧΤ που σχετίζεται με την κατάσταση στη Ρωσία και την Λευκορωσία εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία

021/2022 – Προσωρινοί πίνακες υποψηφίων για την επιλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων της «ΕΛΤΕ»

Προσωρινοί πίνακες υποψηφίων για την επιλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων της «ΕΛΤΕ»

019/2022 – Έρευνα IFAC για τις αμοιβές ελέγχου και μη ελεγκτικών υπηρεσιών

Έρευνα IFAC για τις αμοιβές ελέγχου και μη ελεγκτικών υπηρεσιών

018/2022 – Συμπληρωματική Έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου Οντοτήτων Δημόσιου Συμφέροντος

Συμπληρωματική Έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου Οντοτήτων Δημόσιου Συμφέροντος

017/2022 – Ετήσια Σύνοδος Ολομέλειας του IFIAR ‘’Μετάβαση στη Νέα Κανονικότητα’’

Ετήσια Σύνοδος Ολομέλειας του IFIAR ‘’Μετάβαση στη Νέα Κανονικότητα’’