015/2023 – Δημόσια Διαβούλευση – International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB)

Δημόσια Διαβούλευση – International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB)

014/2023 – Δημόσια Διαβούλευση – Οδηγία (ΕΕ) 2022/2464 για την υποβολή εκθέσεων εταιρικής βιωσιμότητας (CSRD)

Δημόσια Διαβούλευση – Οδηγία (ΕΕ) 2022/2464 για την υποβολή εκθέσεων εταιρικής βιωσιμότητας (CSRD)

013/2023 – Διεθνές Πρότυπο Διασφάλισης Αναφορών Βιωσιμότητας / IAASB

Διεθνές Πρότυπο Διασφάλισης Αναφορών Βιωσιμότητας / IAASB

012/2023 – Ευρωπαϊκά πρότυπα υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας / European sustainability reporting standards (ESRS)

Ευρωπαϊκά πρότυπα υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας / European sustainability reporting standards (ESRS)

011/2023 – Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Διασφάλισης 3000 (Αναθεωρημένο)

Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Διασφάλισης 3000 (Αναθεωρημένο)

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1529 ΕΞ / 22.6.2023

Απαλλαγή υποχρέωσης παροχής πληροφοριών στο προσάρτημα για εταιρείες που επιλέγουν προαιρετικά να συντάξουν πλήρεις και όχι συνοπτικές καταστάσεις χωρίς να υποχρεούνται

010/2023 – Συνάντηση Ολομέλειας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ-CEAOB)

Συνάντηση Ολομέλειας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ-CEAOB)

009/2023 – Η IFAC ανταποκρίνεται στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αναφοράς Βιωσιμότητας

Η IFAC ανταποκρίνεται στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αναφοράς Βιωσιμότητας