008/2021 – Συνάντηση Ολομέλειας IFIAR 2021. The Management of Audit Quality in the COVID Environment and Beyond

Από τις 19 έως 21 Απριλίου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η παγκόσμια συνάντηση ολομέλειας του IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators), με κύριο θέμα τη διαχείριση της ποιότητας ελέγχου στο περιβάλλον COVID και εφεξής, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από 54 μέλη του IFIAR, μεταξύ των οποίων και η Ε.Λ.Τ.Ε.

006/2021 – Δημοσίευση της FATF. Δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου που υπόκεινται σε κάλεσμα για δράση (Φεβρουάριος 2021)

Σύμφωνα με σχετική δημοσίευση στον ιστότοπό της, η FATF επισημαίνει ότι διατηρείται εν ισχύ η ανακοίνωση της 21ης Φεβρουαρίου 2020, αναφορικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (DPRK) και το Ιράν.