ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 3118 ΕΞ / 19.01.2021

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εκτροφή γουνοφόρων ζώων (ΠΟΛ 1110/2008), αναφορικά με τον χρόνο έκδοσης του τιμολογίου, με ενδεικτική τιμή πώλησης