ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2971 ΕΞ / 08.01.2019

Αθήνα, 08.01.2019 Αριθμ. Πρωτ.: 2971 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)   ΣΛΟΤ 2971/2019   ΘΕΜΑ : Υπολογισμός ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ) ΕΡΩΤΗΜΑ   Παρακαλούμε όπως μας διευκρινιστεί, πώς θα πρέπει να γίνει ο υπολογισμός του μέσου όρου σε εργαζόμενο πλήρους είτε μερικής καθημερινής είτε εποχιακής απασχόλησης, ο οποίος έχει[…]

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 3118 ΕΞ / 08.01.2019

Αθήνα, 08.01.2019 Αριθμ. Πρωτ.: 3118 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)   ΣΛΟΤ 3118/2019   ΘΕΜΑ : Αρχή δεδουλευμένου σε συνεχιζόμενη παροχή (απλογραφικά βιβλία) ΕΡΩΤΗΜΑ   Μηχανικός με απλογραφικά βιβλία αναλαμβάνει την επίβλεψη οικοδομικού έργου. Η επίβλεψη έχει διάρκεια ένα έτος (20/06/2018 έως 20/06/2019) και αμοιβή 20.000 ευρώ. Η παροχή[…]