Λήψη / Μεταφόρτωση
 

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 162928 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ  Υ.Ο.Δ.Δ 1053/11-11-2022) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, ορίστηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΕ, ως ακολούθως:

Ως Πρόεδρος, ορίζεται ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος του Αποστόλου, ορκωτός ελεγκτής λογιστής. 

Ως Α΄ Αντιπρόεδρος, ορίζεται ο Νικόλαος Παπαδήμος του Σταματίου, ελεγκτής και προϊστάμενος τμήματος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ως Β΄ Αντιπρόεδρος, ορίζεται ο Αλέξανδρος Σικαλίδης του Κωνσταντίνου, Ακαδημαϊκός υπότροφος.

Ως μέλος, ορίζεται ο Νικόλαος Κονταρούδης του Χρήστου, εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Ως μέλος, ορίζεται ο Κωνσταντίνος Σφακάκης του Εμμανουήλ, Οικονομολόγος και εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανίων.

Ως μέλος, ορίζεται ο Νικόλαος Ηρειώτης του Παναγιώτη, Καθηγητής Λογιστικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπρόσωπος του Οικονομικού́ Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

Ως μέλος, ορίζεται η Ελπίδα Μάγκουρα του Παναγιώτη, εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος.