Λήψη / Μεταφόρτωση
 

Με κοινή διοργάνωση του ACCA (Association of Chartered Certified Accountants ) και της ΕΛΤΕ (Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων) πραγματοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2022 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, εκδήλωση για την παρουσίαση της κοινής έκθεσης του ACCA και της ΕΛΤΕ με θέμα τον επαγγελματικό σκεπτικισμό και τις γνωστικές μεροληψίες.

Η έρευνα του ACCA και της ΕΛΤΕ αφορά τον επαγγελματικό σκεπτικισμό και τις γνωστικές μεροληψίες στο ελεγκτικό επάγγελμα και στη διασφάλιση της ποιότητας του ελέγχου. Η έκθεση υπογραμμίζει τη σημασία της ισχυρής άσκησης επαγγελματικού σκεπτικισμού και τονίζει τη σημασία της αναγνώρισης της επιρροής των γνωστικών μεροληψιών στους ελεγκτές και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Η κοινή μελέτη του ACCA και της ΕΛΤΕ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων τον Οκτώβριο του 2021, το οποίο ανέδειξε το αμοιβαίο ενδιαφέρον και των δύο φορέων για τη διαμόρφωση του ελεγκτικού επαγγέλματος τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η έρευνα χρησιμοποιεί παραδείγματα που βασίζονται σε ευρήματα ποιοτικών ελέγχων της ΕΛΤΕ στην Ελλάδα. Στην έκθεση αναφέρεται πώς η αναγνώριση της επιρροής των γνωστικών μεροληψιών θα μπορούσε να έχει οδηγήσει σε μια πιο ισχυρή άσκηση επαγγελματικού σκεπτικισμού σε αυτές τις περιπτώσεις. Η έκθεση τονίζει επίσης την ευκαιρία για τις εταιρείες να βελτιώσουν τις μεθοδολογίες ελέγχου, την κατάρτιση και τη συνολική τους κουλτούρα για να ξεπεράσουν ορισμένα από αυτά τα επαναλαμβανόμενα ζητήματα.

Η έκθεση τονίζει τις εξελίξεις στη θέσπιση διεθνών προτύπων που σχετίζονται με τον επαγγελματικό σκεπτικισμό και τις γνωστικές μεροληψίες, ενώ επισημαίνονται και ορισμένες σχετικές εθνικές εξελίξεις.

Ο Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, χαιρετίζοντας την εκδήλωση που διοργάνωσε η ΕΛΤΕ σε συνεργασία με το ACCA για την παρουσίαση της έκθεσης με θέμα “Professional skepticism and cognitive biases: Lessons learned from inspection findings”  αναφέρθηκε σε νομοθετικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ανάπτυξη ενός λειτουργικού θεσμικού πλαισίου σε καθοριστικούς τομείς για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας καθώς και σε θεσμικές πρωτοβουλίες όπως η καθιέρωση έκδοσης του φορολογικού πιστοποιητικού από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.  Ο κ. Βεσυρόπουλος επεσήμανε την ισχυροποίηση της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας ως έναν από τους βασικούς στόχους της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού, η οποία διασφαλίζεται τόσο από την αξιοπιστία και την επάρκεια της παρεχόμενης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, όσο και από την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας και της αυτοτέλειας μεταξύ ελεγκτή και ελεγχόμενου. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε σειρά θεσμικών παρεμβάσεων που υλοποιούνται μέσω της φορολογικής πολιτικής, οι οποίες πέραν των διαρκών μειώσεων των φορολογικών επιβαρύνσεων αφορούν και σε θέσπιση κινήτρων ανάπτυξης των επιχειρήσεων και ενίσχυσης των επενδύσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν στην πράσινη ανάπτυξη, την κυκλική οικονομία και την ενίσχυση των συνολικών δράσεων για το κλίμα.  Μέσω της φορολογικής πολιτικής, στα πλαίσια του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού και εκσυγχρονισμού της Φορολογικής Διοίκησης, υλοποιείται σταδιακά η κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας, μια μεταρρυθμιστική προσπάθεια που τα αποτελέσματά της ξεπερνούν τα στενά όρια μιας κυβερνητικής θητείας και δημιουργούν παρακαταθήκη για το μέλλον. Ο Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του δήλωσε: «Γνωρίζοντας τη σημασία εφαρμογής του επαγγελματικού σκεπτικισμού σε όλο το φάσμα των διενεργούμενων ελέγχων, η έκθεση που παρουσιάζεται από την ΕΛΤΕ και το ACCA είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, καθώς εμβαθύνει στο θέμα του επαγγελματικού σκεπτικισμού και των γνωστικών μεροληψιών, χρησιμοποιώντας παραδείγματα που  βασίζονται σε ευρήματα ποιοτικών ελέγχων που έχει διενεργήσει η  ΕΛΤΕ στην Ελλάδα. Κοινός στόχος όλων μας παραμένει η διαμόρφωση ενός σταθερού, αξιόπιστου και ελκυστικού πλαισίου που θα λειτουργεί ενισχυτικά στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Στην επίτευξη αυτού του στόχου συμβάλλουν όλοι, η Πολιτεία, οι εποπτικές αρχές, οι ελεγκτές και οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις».

Ο Αντώνης Διόλας, Επικεφαλής Ελέγχου και Διασφάλισης, Policy & Insights του ACCA, δήλωσε ότι : «Οι διαμορφωτές προτύπων και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν λάβει υπόψη τις γνωστικές μεροληψίες και αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου όσον αφορά τους ελεγκτές που ασκούν επαγγελματικό σκεπτικισμό στο κατάλληλο επίπεδο. Οι εταιρείες θα πρέπει τώρα να παίξουν τον ρόλο τους»

Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Α΄Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ, επεσήμανε ότι : «Σε αυτήν την έκθεση, η ΕΛΤΕ και το ACCA, παρουσιάζουν ορισμένα από τα επαναλαμβανόμενα ζητήματα, που συχνά επισημαίνονται στους ποιοτικούς ελέγχους, σχετικά με την απόδοση των ελεγκτών στην άσκηση επαγγελματικής κρίσης και του επαγγελματικού σκεπτικισμού, χρησιμοποιώντας παραδείγματα εμπνευσμένα από τα ευρήματα των ποιοτικών ελέγχων της ΕΛΤΕ».