Λήψη / Μεταφόρτωση
 

Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών/ΕΕΦΕΕ (Committee of European Audit Oversight Bodies/CEAOB), ως ο οργανισμός που εκπροσωπεί τις ρυθμιστικές αρχές ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οριστικοποίησε το κείμενο της επιστολής προς υποβολή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το Exposure Draft Proposed Narrow Scope Amendments to ISA 700 (Revised) and ISA 260 (Revised) as a Result of the Revisions to the IESBA Code that Require a Firm to Publicly Disclose When a Firm Has Applied the Independence Requirements for Public Interest Entities (PIEs) (“ED”) που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2022.

Για το κείμενο της επιστολής πατήστε εδώ.

 

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος