Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) δημοσίευσε το Auditing Accounting Estimates: ISA 540 (Revised) Implementation Tool.

Το εργαλείο αυτό θα βοηθήσει τους ελεγκτές να εφαρμόσουν το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 540 (Αναθεωρημένο), παρέχοντας μια επισκόπηση των βημάτων και των σχετικών εκτιμήσεων που θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν οι επαγγελματίες.

Το εργαλείο υλοποίησης περιέχει προτάσεις για το «τι», «γιατί» και «πώς» με το ενδεχόμενο να ισχύουν περισσότερες ή διαφορετικές εκτιμήσεις ανάλογα με τις περιστάσεις.

Η έκδοση αυτή της IFAC βασίζεται στο Εργαλείο του Chartered Professional Accountants of Canada (CPA Canada) και υποστηρίζει τις προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου παγκοσμίως και, ευρύτερα, την υιοθέτηση και εφαρμογή διεθνών προτύπων. Πρόσθετες οδηγίες είναι διαθέσιμες στην ειδική ενότητα Supporting International Standards της IFAC Knowledge Gateway.

 

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος