Η IFAC (International Federation of Accountants) μαζί με το ICAEW ( Institute of Chartered Accountants in England and Wales)  κυκλοφόρησαν ένα νέο κεφάλαιο στο εκπαιδευτικό υλικό τους για την Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), The Basics: Installment Eight: Crime Trends.

Η δημοσίευση αυτή είναι μέρος μιας σειράς που βοηθά τους λογιστές να κατανοήσουν πώς λειτουργεί το ξέπλυμα χρήματος, τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν και τι μπορούν να κάνουν για να μετριάσουν αυτούς τους κινδύνους και να συμβάλουν θετικά στο δημόσιο συμφέρον. Εξετάζονται οι πρόσφατες τάσεις εγκλημάτων όπως το εμπόριο ανθρώπων ( human trafficking), η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και ο ρόλος που παίζει το ξέπλυμα χρήματος.

H νέα δημοσίευση είναι φιλική προς τον χρήστη, εύκολα προσβάσιμη και θα αποτελέσει πηγή για μικρομεσαίες πρακτικές (Small and Medium Practices) και λογιστές λιγότερο εξοικειωμένους με το ΞΧ ενώ θα παρέχει επίσης καθοδήγηση σε όσους αναζητούν μια γρήγορη σχετική υπενθύμιση ή αναφορά.

Το εν λόγω υλικό είναι αναρτημένο στους ιστότοπους τόσο της IFAC όσο και του ICAEW και διατίθεται δωρεάν. Ως σημείο εκκίνησης, για σκοπούς συγκρισιμότητας χρησιμοποιείται η προσέγγιση βάσει κινδύνου της FATF.

 

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος