Σας υπενθυμίζουμε ότι με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Θεόδωρου Σκυλακάκη, εκδόθηκε η δημόσια πρόσκληση για τη δημιουργία Καταλόγου – Μητρώου Αξιολογητών των προς χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Όπως ορίζεται στην πρόσκληση, δικαίωμα υποβολής αίτησης ένταξης στο Μητρώο, έχουν ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες, που πληρούν τις απαιτούμενες  προϋποθέσεις.

Σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδόθηκαν οι κάτωθι σχετικές διευκρινήσεις, οι οποίες είναι διαθέσιμες και στον ιστότοπο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  «Ελλάδα 2.0».

 

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος