Η IFAC (International Federation of Accountants) μαζί με το ICAEW ( Institute of Chartered Accountants in England and Wales)  κυκλοφόρησαν ένα νέο κεφάλαιο στο εκπαιδευτικό υλικό τους για την Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), The Basics educational series, Κεφάλαιο Επτά: Virtual Assets.

Η νέα δημοσίευση είναι μέρος μιας σειράς εκπαιδευτικού υλικού που βοηθά τους λογιστές να κατανοήσουν πώς λειτουργεί το ξέπλυμα χρήματος, τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν και τι μπορούν να κάνουν για να μετριάσουν αυτούς τους κινδύνους, συμβάλλοντας θετικά στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Το νέο Κεφάλαιο εξετάζει την ευρεία νέα κατηγορία περιουσιακών στοιχείων που έχουν εμφανιστεί την τελευταία δεκαετία, γνωστά ως εικονικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των Bitcoins και των NFTs (μη ανταλλάξιμες μάρκες).

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) (AML): Το υλικό είναι φιλικό προς τον χρήστη, είναι εύκολα προσβάσιμο και θα αποτελέσει πηγή για μικρομεσαίες πρακτικές (Small and Medium Practices) και λογιστές λιγότερο εξοικειωμένους με το AML, ενώ θα παρέχει επίσης καθοδήγηση σε όσους αναζητούν μια γρήγορη σχετική υπενθύμιση ή αναφορά. Τα μελλοντικά κεφάλαια θα εξετάσουν τις τάσεις στο ξέπλυμα χρήματος και τα εργαλεία για την καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων.

Το εν λόγω υλικό είναι αναρτημένο στους ιστότοπους τόσο της IFAC όσο και του ICAEW και διατίθεται δωρεάν. Ως σημείο εκκίνησης, για σκοπούς συγκρισιμότητας χρησιμοποιείται η προσέγγιση βάσει κινδύνου της FATF.

 

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος