Μεγάλη συμμετοχή συγκέντρωσε το διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) που διοργανώθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2022, από την  ΕΛΤΕ, το ΣΟΕΛ και το ACCA με θέμα το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον των Επιτροπών Ελέγχου.

Στο διαδικτυακό σεμινάριο εξετάσθηκε το μεταβαλλόμενο διεθνώς θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις Επιτροπές Ελέγχου, αναλύθηκαν οι αλλαγές που έχει επιφέρει σε αυτές  ο ν.4449/2017, o Κανονισμός 537/2014 και ο ν.4706/2020 για την Εταιρική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα και παρουσιάστηκαν οι προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι Επιτροπές Ελέγχου και οι επιχειρήσεις γενικότερα στο άμεσο μέλλον ως συνέπεια των κατευθύνσεων που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν μέσα από τις παρουσιάσεις και τη συζήτηση διακεκριμένων ομιλητών μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

 • Οι Επιτροπές Ελέγχου στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε χρόνια δείχνουν να συμμορφώνονται με το νέο θεσμικό πλαίσιο λόγω κυρίως της αυξημένης εποπτείας που ασκείται.
 • Απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Επιτροπών Ελέγχου σε ευρωπαϊκό επίπεδο με καθορισμό συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων.
 • Οι Επιτροπές Ελέγχου επιφορτίζονται με νέες αρμοδιότητες αναφορικά με θέματα όπως ESEF, IT audit, sustainability reporting κλπ.
 • Έχουν εντοπιστεί ελλείψεις στις πολιτικές και διαδικασίες για “whistleblowers” στις εισηγμένες εταιρείες .
 • Οι εποπτικές αρχές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους με στόχο τη διαφάνεια και τη συμμόρφωση με τους νόμους και κανονισμούς έχουν αρχίσει να επιβάλλουν πρόστιμα σε Επιτροπές Ελέγχου για μη τήρηση της σχετικής νομοθεσίας

Ειδικότερα:

Το σεμινάριο άνοιξε με μήνυμα της η Helen Brand, επικεφαλής της Association of Chartered Certified Accountants, ενώ το κύριο μέρος της συζήτησης συντόνισε ο επικεφαλής Ελέγχου και Διασφάλισης του ACCA, Αντώνης Διόλας. Ακολούθησαν σύντομοι χαιρετισμοί του Παναγιώτη Παπαδέα, Προέδρου της ΕΛΤΕ, και του Χαρίλαου Αλαμάνου, Πρόεδρου του ΣΟΕΛ.

Στη συνέχεια  η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,  Βασιλική Λαζαράκου, μεταξύ άλλων, επισήμανε πως οι διαδικασίες εντός των εταιρειών πρέπει να διασφαλίζουν διαρκώς τη διαφάνεια, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι. Στο πλαίσιο αυτό, απηύθυνε μήνυμα πως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ήδη αρχίσει να επιβάλει αυστηρά πρόστιμα και κυρώσεις σε όποιον δεν εφαρμόζει τον νόμο. Προανήγγειλε δε πρωτοβουλίες, ώστε οι «whistleblowers» να ενθαρρύνονται να  ενημερώνουν την Εποπτική Αρχή για παραβατικές συμπεριφορές.

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, Παναγιώτης Γιαννόπουλος χαρακτήρισε σημαντικές  τις αλλαγές που έχει επιφέρει το νέο νομοθετικό πλαίσιο στις Επιτροπές Ελέγχου, ωστόσο επισήμανε την ανάγκη να καθοριστούν με σαφήνεια οι αρμοδιότητες τους αναφορικά με τα θέματα  της αξιοπιστίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Lamda Development, Χάρης Κυριαζής, εστίασε στις δεξιότητες  που απαιτεί τόσο ο έλεγχος των  χρηματοοικονομικών καταστάσεων όσο και η κατανόηση της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Τόνισε, πως οι απαιτήσεις που δημιουργεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο είναι πλέον τόσο αυξημένες που η συμμετοχή σε Επιτροπές Ελέγχου δεν είναι πλέον ρόλος μερικής απασχόλησης, αλλά απαιτεί καθολική δέσμευση, ενώ ο πρώην Αντιπρόεδρος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Γιώργος Σαμοθράκης, αναφέρθηκε στον ρόλο και στις προκλήσεις των Επιτροπών Ελέγχου στο νέο κανονιστικό περιβάλλον, αλλά και στα κανάλια ενημέρωσης των Επιτροπών.

Στη συζήτηση συμμετείχε και ο  Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Συντονισμού Προτύπων του Διεθνούς Φόρουμ Ανεξάρτητων Ρυθμιστικών Αρχών Ελέγχου (IFIAR) και εκπρόσωπος της αντίστοιχης εποπτικής αρχής της Ολλανδίας, Martijn Duffels ο οποίος μετέφερε την ολλανδική εμπειρία και υπογράμμισε πως κάποια από τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι Επιτροπές Ελέγχου στην Ελλάδα δεν διαφέρουν από τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν και οι ολλανδικές εταιρείες.

Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με χαιρετισμό του κ. Abdul Goffar επικεφαλής του ACCA για τη Δυτική Ευρώπη.

Η ΕΛΤΕ λαμβάνοντας υπόψη τα όσα συζητήθηκαν με βάση τις θεσμικές αλλαγές στις υποχρεώσεις και αρμοδιότητες των Επιτροπών Ελέγχου, εφιστά την προσοχή των Επιτροπών Ελέγχου, των εταιρειών και των εξωτερικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών στα ακόλουθα σημεία/προκλήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του ν. 4706/2020 και των λοιπών σχετικών διατάξεων:

 • Εξωτερική αξιολόγηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου
 • Εναλλαγή Ορκωτών Ελεγκτών με διαγωνιστική διαδικασία
 • Εποπτεία Λειτουργίας Διαχείρισης Κινδύνων
 • Εποπτεία Λειτουργίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης
 • Επισκόπηση Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης
 • Αξιολόγηση των μηχανισμών Εταιρικής Διακυβέρνησης

 

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος

 

Σχετικά με το Acca

Η ACCA είναι ο Σύνδεσμος Ορκωτών Λογιστών. Είμαστε μια ακμάζουσα παγκόσμια κοινότητα 233.000 μελών και 536.000 μελλοντικών μελών με έδρα 178 χώρες που υπερασπίζεται τις υψηλότερες επαγγελματικές και ηθικές αξίες.

Πιστεύουμε ότι η λογιστική είναι ένα ακρογωνιαίος λίθος της κοινωνίας που στηρίζει τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είμαστε αφοσιωμένοι στην ανάπτυξη ενός ισχυρού παγκόσμιου λογιστικού επαγγέλματος και στα πολλά οφέλη που αυτό φέρνει στην κοινωνία και τα άτομα.

Από το 1904 που είναι μια δύναμη για το δημόσιο καλό έχει ενσωματωθεί στο σκοπό μας. Και επειδή είμαστε ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, χτίζουμε ένα βιώσιμο παγκόσμιο επάγγελμα επενδύοντας εκ νέου το πλεόνασμα μας για να προσφέρουμε αξία στα μέλη και να αναπτύξουμε το επάγγελμα για την επόμενη γενιά.

Μέσα από την παγκόσμια ηγετική μας ACCA Qualification, προσφέρουμε σε όλους παντού την ευκαιρία να βιώσουν μια ικανοποιητική καριέρα στη λογιστική, τα οικονομικά και τη διοίκηση. Και χρησιμοποιώντας την αξιοσέβαστη έρευνά μας, ηγούμαστε του επαγγέλματος απαντώντας στις σημερινές ερωτήσεις που μας προετοιμάζουν για αύριο.

Μάθετε περισσότερα στο www.accaglobal.com