Η ACCA, το ΣΟΕΛ και η ΕΛΤΕ διοργανώνουν από κοινού διαδικτυακή συνάντηση με θέμα τις «Επιτροπές Ελέγχου» την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022 στις 17.30

– – – – 

Dear sir/madam,
 
The Association of Chartered Certified Accountants – ACCA, the Institute of Public Accountants of Greece – ΣΟΕΛ and the Hellenic Accounting and Auditing Standards Oversight Board – ΕΛΤΕ are delighted to invite you to our joint virtual event, dedicated to Audit committees – the past, the present and the future.
 
Whether you are working in audit, working in industry or have ever wanted to understand more about audit committees and their impact, this is the event for you. Supported by ELTE and SOEL, ACCA are delighted to jointly be hosting this event on this critical topic.
 
The event will take place on Thursday, 17 February from 17:30 to 19:00, Greece local time.
 
During the event a panel discussion will be held bringing together international and local experts to share their views.
 
The agenda and the list of speakers will be announced shortly.
 
You may register in advance for this online event here: Register