Το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (IAASB) ανακοίνωσε ότι κατά τη συνεδρίασή του τον Δεκέμβριο του 2021, εγκρίθηκε το νέο πλάνο εργασίας, με βάση το δημόσιο συμφέρον. Εν αναμονή της έγκρισης από το Συμβούλιο Εποπτείας Δημοσίου Συμφέροντος (PIOB), που αναμένεται στις αρχές Απριλίου 2022, το πλάνο εργασίας θα καθοδηγήσει το έργο του IAASB το 2022 και το 2023, αντικατοπτρίζοντας τη στρατηγική του IAASB για την εν λόγω περίοδο. 

Για το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης του IAASB, παρακαλώ πατήστε εδώ.

 

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος