Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) ως εθνική εποπτική αρχή του λογιστικού και ελεγκτικού επαγγέλματος, στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που έχει υπογράψει με το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), υλοποίησε την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου, την πρώτη δημόσια παρουσίαση και συζήτηση στη Ελλάδα επί του σχεδίου του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχου Οικονομικών Καταστάσεων για Οντότητες Μειωμένης Πολυπλοκότητας, το οποίο έχει εκδώσει και θέσει σε δημόσια διαβούλευση το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (IAASB).

Στη διαδικτυακή συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της ΕΛΤΕ, του ACCA και των ελεγκτικών εταιρειών συνεισφέροντας με τις απόψεις τους και τους προβληματισμούς τους.

Η ΕΛΤΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και της εξωστρέφειας της, θα συντάξει απαντητική επιστολή προς τo IAASB σχετικά με τα ερωτήματα που έχουν τεθεί σε δημόσιο διάλογο για το νέο αυτό ελεγκτικό πρότυπο.

Για τον σκοπό αυτό, η ΕΛΤΕ θα αξιοποιήσει τα σχόλια/απαντήσεις που θα λάβει από τις ελεγκτικές εταιρείες μέχρι την 31/12 στο info@elte.org.gr.

 

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος