Η ΕΛΤΕ ανακοινώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε Απόφαση επάρκειας για το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων (data protection adequacy decision for the UK). Οι σχετικές πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στον σύνδεσμο Commission adopts adequacy decisions for the UK (europa.eu)

 

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος