Από τις 19 έως 21 Απριλίου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η παγκόσμια συνάντηση ολομέλειας του IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators), με κύριο θέμα τη διαχείριση της ποιότητας ελέγχου στο περιβάλλον COVID και εφεξής, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από 54 μέλη του IFIAR, μεταξύ των οποίων και η Ε.Λ.Τ.Ε.

Σύμφωνα με τον Duane Des Parte, νεοεκλεγμένο Πρόεδρο της IFIAR “το IFIAR παρέχει ένα φόρουμ για τα μέλη του να μοιράζονται εμπειρίες, ιδέες και προοπτικές για να τους βοηθήσουν να βελτιώσουν τις δυνατότητές τους στην εποπτεία ελέγχου και να προωθήσουν μία βιώσιμη βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου.”
Στη φετινή σύνοδο ολομέλειας, τα μέλη και άλλα σημαντικά ενδιαφερόμενα μέρη από τον χώρο της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συναντήθηκαν, μέσω ηλεκτρονικών μέσων, για να επικεντρωθούν στις προκλήσεις και τις δυνατότητες εποπτείας του ελέγχου τόσο στο σημερινό πανδημικό περιβάλλον όσο και στο μέλλον, επιτυγχάνοντας την προώθηση υψηλής ποιότητας έλεγχο.

Τα μέλη του IFIAR :
– μοιράστηκαν τον τρόπο με τον οποίο οι εποπτικές αρχές των χωρών τους προσαρμόζουν τις δραστηριότητές τους, δεδομένης της πρόκλησης από την πανδημία COVID-19 και τα προληπτικά μέτρα που εφαρμόζουν στις δικαιοδοσίες τους για την προώθηση μακροπρόθεσμων και διαρκών βελτιώσεων στην ποιότητα του ελέγχου,
– διερεύνησαν προσεγγίσεις που μπορεί να ακολουθήσουν για να προσαρμόσουν τις πρακτικές τους στην εποπτεία ελέγχου με την επικείμενη εφαρμογή από τα ελεγκτικές εταιρείες του νέου Διεθνούς Προτύπου στη διαχείριση ποιότητας (ISQM1). Σο πλαίσιο αυτό, εκπρόσωποι του δικτύου ελεγκτικών εταιρειών του GPPC και εκπρόσωποι επιτροπών ελέγχου μοιράστηκαν εμπειρίες που αντλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σχετικά με τις επιπτώσεις στον έλεγχο του μέλλοντος και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με την επερχόμενη εφαρμογή ISQM1,
– συζήτησαν τις ευθύνες του ελεγκτή για την αντιμετώπιση των κινδύνων απάτης ( fraud), με έμφαση στις προσδοκίες των επενδυτών σε αυτόν τον τομέα ,
– μοιράστηκαν πληροφορίες προσφάτων ερευνών σχετικά με ευρήματα επιθεώρησης και τις δραστηριότητες επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων,

Τα μέλη συμφώνησαν επίσης στο νέο στρατηγικό σχέδιο 2021-2026 του IFIAR,το οποίο επικεντρώνεται στην προώθηση βιώσιμων βελτιώσεων στην ποιότητα του ελέγχου, προωθώντας τις ρυθμιστικές και εποπτικές δυνατότητες των μελών και αξιοποιώντας τη συλλογική εμπειρογνωμοσύνη και εμπειρία τους, έτσι ώστε να ενισχύσει τον ευεργετικό αντίκτυπο και την επιρροή του IFIAR στα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη συμπεριλαμβανομένου και του δικτύου ελεγκτικών εταιρειών του GPPC.
Εκλογές του IFIAR
Τα μέλη επίσης εξέλεξαν νέα ηγετικά στελέχη του Οργανισμού, με τον κ. DuaneDesParte (PCAOB, Ηνωμένες Πολιτείες) να εκλέγεται ως Πρόεδρος και τον κ. TakashiNagaoka (JFSA, Ιαπωνία) να εκλέγεται ως Αντιπρόεδρος.
Τέσσερα μέλη επίσης εκλέχτηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του IFIAR με τετραετή θητεία , με τρία μέλη να επαναεκλέγονται (Κάτω Χώρες (AFM), Σιγκαπούρη (ACRA), Νότια Αφρική (IRBA) και η Ιρλανδία (IAASA) να εκλέγεται ως νέο μέλος.
Με τον τρόπο αυτό και μαζί με την Ελλάδα (ΕΛΤΕ-HAASOB), την Αυστραλία (ASIC), τη Βραζιλία (CVM), τον Καναδά (CPAB), την Κινεζική Ταϊπέι (FSC), τη Γαλλία (H3C), τη Γερμανία (AOB), την Ιαπωνία (CPAAOB / JFSA), την Ελβετία (FAOA), την Τουρκία (CMB / POA), το Ηνωμένο Βασίλειο (FRC) και τις Ηνωμένες Πολιτείες (PCAOB) για να σχηματίζεται ένα πλήρες Διοικητικό Συμβούλιο 16 μελών.
Σχετικά με το IFIAR
To IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) συγκροτήθηκε το 2006 και απαρτίζεται από τις ανεξάρτητες εποπτικές αρχές 54 κρατών (Αφρικής, Νότιας Αμερικής, Βόρειας Αμερικής, Ασίας, Ωκεανίας και Ευρώπης). Με σκοπό την εξυπηρέτηση και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και του επενδυτικού κοινού, το IFIAR έχει δημιουργήσει μία πλατφόρμα για διάλογο και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με θέματα ποιοτικών ελέγχων και βέλτιστων πρακτικών των εποπτικών αρχών σε παγκόσμιο επίπεδο προάγοντας τη συνεργασία και τη συνέπεια μεταξύ τους.

 

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος