Στις 16 Μαρτίου 2021,η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Ελεγκτικών Φορέων Εποπτείας (CEAOB) πραγματοποίησε την 15η Σύνοδο Ολομέλειάς της, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών που σχετίζονται με την παγκόσμια κρίση της πανδημίας covid19.
Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) συμμετείχε, ως μέλος.

Κύρια αποτελέσματα της συνάντησης
Τα μέλη ενέκριναν την ετήσια έκθεση 2020 του CEAOB καθώς και τις μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον διορισμό ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών από οντότητες δημοσίου συμφέροντος.
Άλλα θέματα που συζητήθηκαν από τα μέλη κάλυψαν το έργο των υπο ομάδων εργασίας του CEAOB, τη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών και τις υπό ανάπτυξη νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ που βρίσκονται (πρόταση σχετικά με νομοθετικές ρυθμίσεις για το digital operational resilience for the financial sector – DORA-)
Ένα μέλος του CEAOB και ένας παρατηρητής παρουσίασαν αποτελέσματα σχετικά με την προσέγγιση κοινής επιθεώρησής τους.

Οι πρόεδροι των κάτωθι υποομάδων εργασίας έδωσαν μια ενημέρωση σχετικά με τις αντίστοιχες ροές εργασίας τους :
International auditing standards: τα μέλη ενημερώθηκαν σχετικά με τη συμβολή της υποομάδας σε διεθνείς standard setters και για τις τρέχουσες πρωτοβουλίες σε ζητήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Enforcement : τα μέλη ενημερώθηκαν σχετικά με την πορεία του ετήσιου ερωτηματολογίου για την επιβολή πειθαρχικής διαδικασίας των μελών.
International equivalence and adequacy: τα μέλη ενημερώθηκαν σχετικά με τη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, καθώς και τις προτεραιότητες που προσδιορίστηκαν για την επόμενη περίοδο.
Inspections: τα μέλη ενημερώθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες δραστηριότητες που σχετίζονται με τους ποιοτικούς ελέγχους (επιθεωρήσεις).
Market monitoring: τα μέλη ενημερώθηκαν σχετικά με τις συνεχιζόμενες εργασίες σχετικά με την ανάπτυξη και την ενημέρωση των δεικτών επίβλεψης της αγοράς για τις ερχόμενες αναφορές.

 

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος